Tugev meeskond Tugevad ideed
 • Vaata lähemalt

 • TUGEV

  MEESKOND

  Marju Lauristin

  Sotsiaalteadlane, Tartu Ülikooli sotsiaalse kommunikatsiooni emeriitprofessor, Eesti taasiseseisvumise üks liidreid. Omab pikaaegset rahvusvahelist kogemust nii teadlase kui poliitikuna.
  “Tahan oma kogemustele ja teadmistele toetudes kaasa aidata EL sellistele otsustele, mis vähendaksid erinevusi uute ja vanade liikmesriikide elanike heaolus ja väldiksid lõhe laienemist EL sees.

  Loe täpsemalt

  Ivari Padar

  Eesti põllumajandusminister, Europarlamendi liige 2009-2014, endine rahandusminister ja põllumajandusminister, aktiivne maaelu edendaja.

  “Põllumajandus- ja maaelutoetuste osakaal on uuel perioodil 1,73 miljardit eurot (500 miljonit eurot enam kui eelmisel perioodil).Seisan selle eest, et Eesti põllumeestel oleks teiste Euroopa tootjatega võrdsed võimalused.”

  Loe täpsemalt

  Jevgeni Ossinovski

  Haridus- ja teadusminister, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees. 2011–2014 Riigikogu väliskomisjoni ning EL asjade komisjoni liige.

  “Euroopa kodanikel peab olema vaba liikumise, elamise ja töötamise õigus kogu EL territooriumil, vaatamata Euroopa konservatiivide viimase aja väljaütlemistele. Tugevama Euroopa eest seismine on Euroopa ja Eesti sotsiaaldemokraatide tähtsaimaks eesmärgiks”

  Loe täpsemalt

  Marianne Mikko

  Riigikogu liige, Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees ja Riigikaitsekomisjoni liige ja aktiivne naiste õiguste eest seisja. Aastatel 2004–2009 Eesti saadik Euroopa Parlamendis. Töötanud ajakirjanikuna 1996–2000 Brüsselis, 2002–2004 “Välismääraja” saatejuht ning ajalehe “Diplomaatia” peatoimetaja.

  “Soovin oma pooleli jäänud tööd Euroopa Parlamendis jätkata. Palgalõhe meeste ja naiste vahel peab kaduma!”

  Loe täpsemalt

  Natalja Kitam

  Teleajakirjanik, portaali Etnoweb asutaja ja juht, mitmekesisuse konsultant ja meediakommunikatsiooni spetsialist.

  “Seisan selle eest, et Europarlamendi tasandil töötataks välja võrdse kohtlemise edendamise ühine tugisüsteem ja kõikidele elanikele suunatud sisulised integratsioonimeetmed.”

  Loe täpsemalt

  Hannes Hanso

  Kuressaare linnapea ja maailmarändur Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur, töötanud Kaitse – ja Rahandusministeeriumis ning kuulunud Euroopa Liidu diplomaatilisse teenistusse.

  “Koostöö peaks olema tugev ka kogu ELi sees. Hetkel tunnetame selgelt, et väärtuspõhisest ühtsusest on kõvasti vajaka. Eriti oluline on see välis- ja julgeolekupoliitika puhul.”

  Loe täpsemalt

  Liina Raud

  Noorsooaktivist ja näitleja, 2011–2013 noorsotside asepresident Põhjamaade ja Euroopa noorte sotsiaaldemokraatide katuseorganisastioonis.

  “Tunnen, et noorte teemadega tegeletakse Euroopa Parlamendis liiga vähe. Soovin olla noore inimesena noorte tuleviku kujundamise juures ja anda omalt poolt kõik, et praegune käega löömise meeleolu asenduks sooviga siin elada, töötada ja lapsi kasvatada.”

  Loe täpsemalt

  Eiki Nestor

  Riigikogu esimees. Poliitikas aastast 1992 nii Riigikogu liikmena kui ministrina. Maailmavaatelt paadunud sotsiaaldemokraat.

  “Meile kõigile demokraatia kaudu antud vabadused peavad andma Eesti inimestele sotsiaalse kindlustunde. Mulle meeldib käsitlus ühiskonnast kui kodust, kus kõik pere liikmed teineteisest hoolivad, kus kedagi ei jäeta tema muredega üksi. Tänases maailmas saavad Euroopa riigid ja rahvad olla edukad ainult koostöös.”

  Loe täpsemalt

  Abdul Turay

  Vabakutseline kirjanik ja kolumnist, Tallinna linnavolikogu liige. Töötanud peatoimetajana ajakirjas Baltic Times samuti ajakirjaniku ja reporterina Hong Kongis ja Taiwanis.

  “Eesti vajab Euroopasse esindajat, kes on tõeliselt rahvusvaheline, kes hakkab silma ja kes seeläbi omab mõjujõudu. Seisan selle eest, et Eesti kasutaks Euroopa pakutavaid võimalusi parimal viisil.”

  Loe täpsemalt

  Urve Palo

  Majandus- ja kommunikatsiooniminister, endine rahvastikuminister. Aastatel 2011-2014 Riigikogu liige ja majanduskomisjoni aseesimees.


  “Poliitikaid kujundades ja eelarveid kokku pannes näen selgelt numbrite taga inimesi. Euroopa Parlamendis töötaksin selle nimel, et Eesti huvid oleks kindlalt arvestatud Eest ELi rahvastiku- , integratsiooni- ja majanduspoliitikate väljatöötamisel.

  Loe täpsemalt

  Randel Länts

  Sotsiaaldemokraatliku Erakonna välissekretär ja Viljandi linnavolikogu esimees.

  “Eesti Euroopa Liiduga liitumise eelõhtul soovis mu vanaisa pokaale kokku lüües, et minu liit oleks parem kui tema oma oli. Loodan kord ise vanaisana lapselastele üle anda liidu, mis on praegusest kordades parem.”

  Loe täpsemalt

  Toomas Alatalu

  Poliitik, ajaloo ja poliitika õppejõud ning välispoliitika asjatundja. 1992–99 ja 2003–7 oli ta Riigikogu, selle väliskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni liige.

  “Hetkeolukord maailmas (Ukraina) nõuab aga Euroopa Liidult otsustavat tegevust Ida-Euroopa ja selle naabrite elujärje tõstmiseks ning ma tean, mida saab Europarlamenti kuuludes selleks teha.”

  Loe täpsemalt
 • Vaata lähemalt

SDE valimisprogramm Euroopa manifest

Uudised

news

Ossinovski, Palo ja Nestor otsustavad Brüsselisse mineku pärast häältesaaki

Europarlamenti kandideerivad sotsiaaldemokraatide ministrid Jevgeni Ossinovski, Urve Palo ja riigikogu spiiker Eiki Nestor otsustavad Brüsselise tööle minemise pärast häältesaagi nägemist. Vaatamata oma valmisolekule, ei kinnitanud Ivari Padar, kas ta valituks osutudes europarlamendis tööle hakkaks.

news

Turay: Eesti ei saa vastu võtta massimmigratsiooni

Sotside nimekirjas europarlamenti kandideeriva Abdul Turay sõnul ei ole Eesti valmis vastu võtma sellises mahus massimmigratsiooni, nagu suured Lääne-Euroopa riigid.

news

Lauristin: ERRis saaks luua tasemel venekeelset programmi kohe

Tartu ülikooli professori Marju Lauristini sõnul saaks teha rahvusringhäälingus heal tasemel venekeelset teleprogrammi kiiresti, kuna vajalikul tasemel ajakirjanikud on Eestis olemas.

Kõik uudised

Tagasiside